گزارش کارآموزی کارخانه ریسندگی و بافندگی ایران پولین

درخواست حذف این مطلب

عنوان :

گزارش کارآموزی کارخانه ریسندگی و بافندگی ایران پوپلین

 

مشخصات پارچه های تولید شده در کارخانه: 

کالیته پارچه های مصرفی در هر کارخانه ایی که مجموعه ای از اعداد و حروف است که مشخص کننده ی ری خصوصیات پارچه می باشد ، طبق قرار دادهایی بیان می شود . این علایم به صورت عددی 4 رقمی که همراه با حروف انگلیسی یا فارسی می باشد .

 


فهرست مطالب

 

تاریخچه شرکت ایران پوپلین                                                                                                    1

کنترل پارچه های خام                                                                                                               4

مشخصات پارچه های تولید شده درکارخانه                                                                             5

مقدمات تکمیل                                                                                            

پرزسوزی                                                                                                                                 6

سفیدگری بزرگ                                                                                                                      11

سفیدگری کوچک                                                                                                                   16       

شستشو                                                                                                                                     17

اهارگیری                                                                                                                                 20

پخت                                                                                                                                        27

سفیدگری                                                                                                                                 29

سفیدبرفی                                                                                                                                 31

مرسریزاسیون                                                                                                                            36

ماشین مرسریزه                                                                                                                         40

کریشه یا اثر موضعی ( شیر شکری) در سطح پارچه                                                                   42

چاپ

شابلون سازی                                                                                                                            45

ماشینهای چاپ

ماشین چاپ روتاری اشتورک                                                                                                  60

ماشین چاپ روتاری زیمر                                                                                                         66

ماشین فی ه                                                                                                                            71

رنگسازی                                                                                                                                  75

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

 

 

ماشینهای رنگرزی موجود درسالن                                                                           

ماشین رنگرزی ترموزول                                                                                                           82

پد- استیم                                                                                                                                 87

دستگاه شستشوی نهایی                                                                                                 95

تکمیل نهایی                                                                                                

کندانس                                                                                                                                   98

کالندر                                                                                                                                      99

ماشین خارزنی                                                                                                                          101

ماشین سانفوریزه                                                                                                                       106

استنتر                                                                                                                                        109

نرم کن                                                                                                                                     119

پرکن                                                                                                                                        120

ازمایشگاه چاپ                         

چاپ پیگمنت                                                                                                                           122    

چاپ راکتیو                                                                                                                             126

چاپ دیسپرس- راکتیو                                                                                                             126

چاپ برداشت                                                                                                                           127

ازمایشگاه رنگرزی

رنگرزی راکتیو                                                                                                                         128

رنگرزی دیسپرس –راکتیو                                                                                                       131

رنگرزی دیسپرس- خمی                                                                                                          133

رنگرزی دیسپرس-گوگردی                                                                                                     134

اسکلت گیری                                                                                                                           136

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

رنگرزی پیگمنت                                                                                                                      137

رنگ همانندی (رنگ پیگمنت)                                                                                                138

ازمایشگاه تکمیل

نرم کن کاتیونی                                                                                                                        140

نرم کن سیلی ی                                                                                                                     140

سفیدبرفی                                                                                                                                 141

ضداب                                                                                                                                     141

تست ها                                                                                                                                    143

ضمائم

 

تاریخچه شرکت ایران پولین :

شرکت ایران پولین (سهامی عام ) با سرمایه اولیه دویست میلیون ریال در تاریخ 23/7/1353 تحت شماره 19833 در اداره ثبت شرکتهای مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. موسسین شرکت بانک صنعت و معدن گروه صنعتی ملی – پشتیبانی ایران برک شرکتهای سهامی خاص فرش گیلان و آقای مهدی هرندی بوده و آقای علی محمد شریفی به عنوان اولین مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده بودند.

 سرمایه شرکت در سال 1356 به مبلغ 700 میلیون ریال و در همان سال مجدّداً به مبلغ1300 میلیون ریال افزایش یافت .

 در سال1369 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و سرمایه شرکت به مبلغ 3900 میلیون ریال افزایش یافت و درسال1370 سرمایه شرکت به مبلغ 5850 میلیون افزایش و در 27/1/74 مجمع فوق العاده به مبلغ 2350 میلیون ریال از محل سود تقسیم نشده و مبلغ 3500 میلیون ریال از حمل اندوخته های طرح توسعه کارخانه (جمعاً 5850 میلیون ریال به سرمایه شرکت اضافه که در نتیجه سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ 17550 میلیون ریال می باشد 0

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 15 اساسنامه عبارت است از :

تاسیس و اداره کارخانجات ریسندگی  و بافندگی به منظورتولید انواع پارچه های نخی و الیاف تاسیس و اداره هر نوع موسسه با کارخانه به منظورتبدیل تولیدات کارخانه ریسندگی  و بافندگی به لباس ، پیراهن ، ملحفه و ...... و تاسیس شرکتهای تولیدی و مشارکت در شرکتهای تولیدی موجود و فروش تولیدات و عندال وم صدور آن به خارج و تاسیس هر نوع نمایندگی و اداره فروشگاه در کشورهای خارج به منظور فروش تولیدات و با انجام اموری که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه اقدامات و فعالیت های لازم برای راه اندازی ماشین آلات بعد از انقلاب ی صورت پذیرفته و در سال 1359 بخش ریسندگی در سالهای 1360 ، 1361 بخش بافندگی و در سال 1362 بخش رنگرزی راه اندازی شد و مورد بهره برداری قرار گرفته  است.

علاوه بر ماشین آلات فوق جهت بهبود تولیدات و بالا بردن کیفیت محصولات ماشین آلات دیگری نیز یداری و نصب گردیده که از آن جمله می توان باز سازی ماشین چاپ اشتورک ، ید ماشین چاپ زیمر، ید ماشین آلات دوزندگی ، ید ماشین آلات چاپ خارزنی و سمباده زنی که در سالهای گذشته یداری و نصب شد و راه اندازی گردیده و تاثیر قابل توجهی در فروش خارجی و داخلی داشته است .

با توجه به برنامه های صادراتی شرکت ، بخشی از ماشین آلات دوزندگی به مبلغ 605000 مارک و یک دستگاه طراحی اتوماتیک کامپیوتری و نمونه گیری و ظاهر به مبلغ 95000 فلورن هلند یداری گردیده و پس از نصب و راه اندازی تاثیر مثبت خود را در پارچه های تولیدی و صادراتی شرکت داشته است. که هم اکنون کار طراحی و ظهور در دفتر مرکزی تهران صورت می گیرد.

در حال حاضر شرکت ایران پوپلین دارای 1050 پرسنل استخدامی و قرار دادی می باشد که به شرح زیر می باشد:

1.    500 نفر دیپلم 

2.     30-040 نفر فوق دیپلم          

3.     30نفر لیسانس              

4.     2 نفر فوق لیسانس        

5.     150 نفر سیکل                 

6.       1 نفر


کامل گزارش کارآموزی کارخانه ریسندگی و بافندگی ایران پولین